(1)
Kulupa, J.; Czechanowski, P. Między Islamizacją a okcydentalizacją. Wpływ procesów Globalizacyjnych Na Strukturę Etniczno Kulturową krajów Regionu Zatoki Perskiej. SA 2016, 88-104.