Kiejziewicz, A. (2017). Badania przemian japońskiego filmu awangardowego. Od Terayamy do audiowizualnego eksperymentu po 2000 roku. Studia Azjatystyczne, (3), 77–92. https://doi.org/10.14746/sa.2017.3.06