Florek, J. (2019). Słów kilka o baśni tureckiej na podstawie tekstów Ağlayan Nar ile Gülen Ayva oraz Yeşil Kuş. Studia Azjatystyczne, (4), 6-14. https://doi.org/10.14746/sa.2018.4.1