Erdem, C. (2019). Recenzja: Muhsin Maci (red.). 2017. Hatâyî Divânı. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu. Studia Azjatystyczne, (4), 90–95. https://doi.org/10.14746/sa.2018.4.7