Pączkowska, A. (2015). Zjawisko ikiryō jako przykład podróży dusz w japońskiej literaturze dworskiej (VIII-XII wiek). Studia Azjatystyczne, 1(1), 115–132. https://doi.org/10.14746/sa.2015.1.08