Kulupa, J., & Czechanowski, P. (2016). Między islamizacją a okcydentalizacją. Wpływ procesów globalizacyjnych na strukturę etniczno kulturową krajów regionu Zatoki Perskiej. Studia Azjatystyczne, (2), 88–104. https://doi.org/10.14746/sa.2016.2.06