Piątek, A. (2016). Miasto podzielone, miasto uwikłane. Literackie portrety Jerozolimy w twórczości izraelskiego poety Jehudy Amichaja. Studia Azjatystyczne, (2), 105–118. https://doi.org/10.14746/sa.2016.2.07