Wasilewski, P. (2016). Lew i smok. Zderzenie dwóch koncepcji stosunków międzynarodowych na przykładzie brytyjskiej misji lorda Macartneya do Chin w latach 1793-1794. Studia Azjatystyczne, (2), 119–136. https://doi.org/10.14746/sa.2016.2.08