AS-SUHRAWARDĪ, ŠIHĀB AD-D. Y. Opowieść o wygnaniu na Zachód. Studia Azjatystyczne, n. 4, p. 43-52, 29 maj 2019.