Florek, Joanna. 2019. „Słów Kilka O baśni Tureckiej Na Podstawie tekstów Ağlayan Nar Ile Gülen Ayva Oraz Yeşil Kuş”. Studia Azjatystyczne, nr 4 (maj):6-14. https://doi.org/10.14746/sa.2018.4.1.