Erdem, Cem. 2019. „Recenzja: Muhsin Maci (red.). 2017. Hatâyî Divânı. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu.”. Studia Azjatystyczne, nr 4 (maj), 90-95. https://doi.org/10.14746/sa.2018.4.7.