Kulupa, Julianna, i Przemysław Czechanowski. 2016. „Między Islamizacją a okcydentalizacją. Wpływ procesów Globalizacyjnych Na Strukturę Etniczno Kulturową krajów Regionu Zatoki Perskiej”. Studia Azjatystyczne, nr 2 (czerwiec):88-104. https://doi.org/10.14746/sa.2016.2.06.