Krenz, Joanna. 2016. „ 274 Strony”. Studia Azjatystyczne, nr 2 (czerwiec):152-60. https://doi.org/10.14746/sa.2016.2.10.