Kiejziewicz, A. (2017) „Badania przemian japońskiego filmu awangardowego. Od Terayamy do audiowizualnego eksperymentu po 2000 roku”, Studia Azjatystyczne, (3), s. 77–92. doi: 10.14746/sa.2017.3.06.