Florek, J. (2019) „Słów kilka o baśni tureckiej na podstawie tekstów Ağlayan Nar ile Gülen Ayva oraz Yeşil Kuş”, Studia Azjatystyczne, 0(4), s. 6-14. doi: 10.14746/sa.2018.4.1.