as-Suhrawardī, Šihāb ad-D. Y. (2019) „Opowieść o wygnaniu na Zachód”, Studia Azjatystyczne, 0(4), s. 43-52. doi: 10.14746/sa.2018.4.4.