Kulupa, J. i Czechanowski, P. (2016) „Między islamizacją a okcydentalizacją. Wpływ procesów globalizacyjnych na strukturę etniczno kulturową krajów regionu Zatoki Perskiej”, Studia Azjatystyczne, (2), s. 88–104. doi: 10.14746/sa.2016.2.06.