Krenz, J. (2016) „ 274 strony”., Studia Azjatystyczne, (2), s. 152–160. doi: 10.14746/sa.2016.2.10.