[1]
J. Kulupa i P. Czechanowski, „Między islamizacją a okcydentalizacją. Wpływ procesów globalizacyjnych na strukturę etniczno kulturową krajów regionu Zatoki Perskiej”, SA, nr 2, s. 88–104, cze. 2016.