Jakubów, Z. „Pakt Z diabłem We współczesnych Chinach. Powieść Murong Xuecuna Większość Umiera Z chciwości”. Studia Azjatystyczne, nr 4, maj 2019, s. 15-25, doi:10.14746/sa.2018.4.2.