Erdem, Cem. „Recenzja: Muhsin Maci (red.). 2017. Hatâyî Divânı. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu”. Studia Azjatystyczne, nr 4, maj 2019, s. 90-95, doi:10.14746/sa.2018.4.7.