Kubicki, Sebastian. „Szełomo Ben Aharon”. Studia Azjatystyczne, nr 2, czerwiec 2016, s. 77-87, doi:10.14746/sa.2016.2.05.