Kulupa, Julianna, i Przemysław Czechanowski. „Między Islamizacją a okcydentalizacją. Wpływ procesów Globalizacyjnych Na Strukturę Etniczno Kulturową krajów Regionu Zatoki Perskiej”. Studia Azjatystyczne, nr 2, czerwiec 2016, s. 88-104, doi:10.14746/sa.2016.2.06.