Krenz, J. „ 274 Strony”. Studia Azjatystyczne, nr 2, czerwiec 2016, s. 152-60, doi:10.14746/sa.2016.2.10.