as-Suhrawardī, Šihāb ad-Dīn Yaḥyà. „Opowieść O Wygnaniu Na Zachód”. Studia Azjatystyczne0, no. 4 (maj 29, 2019): 43-52. Udostępniono wrzesień 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/article/view/19021.