Kulupa, Julianna, i Przemysław Czechanowski. „Między Islamizacją a okcydentalizacją. Wpływ procesów Globalizacyjnych Na Strukturę Etniczno Kulturową krajów Regionu Zatoki Perskiej”. Studia Azjatystyczne, no. 2 (czerwiec 15, 2016): 88–104. Udostępniono czerwiec 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/article/view/6584.