1.
Kulupa J, Czechanowski P. Między islamizacją a okcydentalizacją. Wpływ procesów globalizacyjnych na strukturę etniczno kulturową krajów regionu Zatoki Perskiej. SA [Internet]. 15 czerwiec 2016 [cytowane 22 czerwiec 2024];(2):88-104. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/article/view/6584