https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/issue/feed Studia Azjatystyczne 2019-05-29T12:39:12+00:00 Filip Jakubowski fj622@amu.edu.pl Open Journal Systems <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>Czasopismo zostało założone przez pracowników Katedry Studiów Azjatyckich UAM. Adresowane jest przede wszystkim do młodych badaczy. Ma służyć jako platforma wymiany myśli i prezentacji wyników bieżących badań. Zakres tematyczny pisma obejmuje szeroko pojętą problematykę językoznawczą, literaturoznawczą, kulturoznawczą, historyczną i religioznawczą. Obszarem zainteresowania redaktorów i autorów artykułów są cywilizacje Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej oraz Dalekiego Wschodu. W gronie recenzentów pierwszego tomu znaleźli się wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin, profesorowie i doktorzy reprezentujący najważniejsze polskie ośrodki naukowe. Dzieląc się z początkującymi badaczami własną wiedzą i doświadczeniem, nie tylko gwarantują oni wysoki merytoryczny poziom publikacji, ale także inspirują i motywują młodych autorów do dalszej rzetelnej, intensywnej pracy oraz wskazują potencjalne kierunki rozwoju ich intelektualnych zainteresowań. Oddając w Państwa ręce pierwszy numer Studiów Azjatystycznych, zachęcamy do lektury zawartych w nim artykułów i zarazem zapraszamy do współtworzenia następnych edycji czasopisma. Otwarci jesteśmy zarówno na nadsyłane teksty naukowe, recenzje, jak i na wszelkie sprawozdania, które mogą wzbogacić kolejne tomy.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/sa/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/sa/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/sa/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W: </strong>Google Scholar; WorldCat, CEJSH</div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/index">10.14746/sa</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>2449-5433</div> <div class="oczasopismie"><strong>LICENCJA:</strong></div> <div class="oczasopismie"> <div class="oczasopismie"><strong>Publikacje w czasopiśmie dostępne są na&nbsp; </strong><strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.</strong></div> <div class="oczasopismie"><strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a></strong></div> </div> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/article/view/19019 Słów kilka o baśni tureckiej na podstawie tekstów Ağlayan Nar ile Gülen Ayva oraz Yeşil Kuş 2019-05-29T12:39:09+00:00 Joanna Florek pressto@amu.edu.pl <span lang="EN-US">The article presents a state of Turkish research and the most common classification systemising tales as a literary genre in Turkish literary studies. The article discusses the most popular theories about the origin of tales. By showing two examples of tales, it provides answers to the following questions: Are Turkish tales different from the European ones? Does religion have impact on folk literature? What are the most </span>popular types of Turkish tales? And how can we describe the main characters in Turkish tales? 2019-05-29T12:39:09+00:00 Copyright (c) 2019 Studia Azjatystyczne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/article/view/19022 Pakt z diabłem we współczesnych Chinach. Powieść Murong Xuecuna Większość umiera z chciwości 2019-05-29T12:39:10+00:00 Zofia Jakubów pressto@amu.edu.pl <p>In his famous book <em>The</em> <em>Consumer Society: Myths and Structures</em>, Jean Baudrillard refers to the model of exchange defined by the myth of the pact with the Devil. The things we sell: our reflections in the mirror, our shadows, or the products of our work do not remain safely separate from us, but instead turn against us and take their revenge, sometimes even bringing us to self-destruction. However, the French philosopher claims that, nowadays, the tragedy of the subject haunted by its spectre is no longer relevant as the subject poses a spectrum, and all transcendence is lost in the order of signs. The structure of the myth about the pact with the Devil appears in Murong Xuecun’s novel <em>Most Die of Greed</em>. In post-reform and opening-up China, an average young man meets a mysterious older millionaire and gets involved in a risky game, in which unbridled consumption leads to degeneration and, eventually, gruesome death. As a <em>70 hou</em> (post-1970, born in the 1970s) writer, Murong Xuecun addresses the transformations in his generation’s attitudes and values caused by rapid changes in both material and ideological spheres of their lives.</p> 2019-05-29T12:39:10+00:00 Copyright (c) 2019 Studia Azjatystyczne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/article/view/19020 Sufizm w Dagestanie 2019-05-29T12:39:11+00:00 Natalia Siereda pressto@amu.edu.pl <p class="Normalny1">The article describes the religious situation in Daghestan, one of the north-Caucasian republics of Russia, focusing especially on the Islamic mysticism – Sufism. The introduction presents the geographical and ethnical situation of the Republic. The following chapters discuss the history of Islam in Caucasus which had started in Daghestan as well as the development of mystical brotherhoods and their profiles. The role of Islam and its mystical branch in contemporary Daghestan has been depicted in the conclusion.</p> 2019-05-29T12:39:11+00:00 Copyright (c) 2019 Studia Azjatystyczne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/article/view/19021 Opowieść o wygnaniu na Zachód 2019-05-29T12:39:11+00:00 Šihāb ad-Dīn Yaḥyà as-Suhrawardī pressto@amu.edu.pl <p>Opowieść o wygnaniu na Zachód (<em>Qiṣṣat al-ġurba al-ġarbiyya) </em>jest tłumaczeniem krótkiego dzieła Šihāb ad-Dīna Yaḥyi as-Suhrawardīego (1154-1191). </p><p>Tłumaczenie i opracowanie: Łukasz Piątak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań</p><h1> </h1> 2019-05-29T12:39:11+00:00 Copyright (c) 2019 Studia Azjatystyczne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/article/view/19023 Przysięga 2019-05-29T12:39:12+00:00 Ömer Seyfettin pressto@amu.edu.pl <p>Ömer Seyfettin, Przysięga. </p><p>Tłumaczenie i opracowanie: Aleksandra Kunysz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań</p><p> </p> 2019-05-29T12:39:12+00:00 Copyright (c) 2019 Studia Azjatystyczne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/article/view/19025 Eseje 2019-05-29T12:39:12+00:00 Shi Tiesheng pressto@amu.edu.pl <p>Tłumaczenie i opracowanie:</p><p>Marta Binkowska, Joanna Krenz, Paulina Stangreciak</p><p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań</p> 2019-05-29T12:39:12+00:00 Copyright (c) 2019 Studia Azjatystyczne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/article/view/19024 Recenzja: Muhsin Maci (red.). 2017. Hatâyî Divânı. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu. 2019-05-29T12:39:12+00:00 Cem Erdem pressto@amu.edu.pl . 2019-05-29T12:39:12+00:00 Copyright (c) 2019 Studia Azjatystyczne