[1]
Melosik, Z. 2020. Tożsamość we współczesnej instytucji: zarządzanie poprzez przestrzenie upodmiotowienia. Studia Edukacyjne. 46 (sty. 2020), 39–48. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2017.46.3.