[1]
Zbróg, Z. 2020. Zbiorowe pisanie biografii jako metoda uczenia się o sobie, o innych, o świecie. Studia Edukacyjne. 46 (sty. 2020), 357–372. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2017.46.23.