[1]
Abramowicz, D. 2019. Daria heJwosz-groMkowska, Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2019, ss. 392. Studia Edukacyjne. 52 (mar. 2019), 345-350.