[1]
Barańska, M., Brenk, M., Mańkowska, A. i Nowak-Kluczyński, K. 2019. Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999. Samuels R., Auto-Modernity after Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, technology, and Education, [w:] Digital . Studia Edukacyjne. 52 (mar. 2019), 351-354.