[1]
Miąso , J. 2019. „Wielki wstrząs” – nowe media a kapitał społeczny – pomnażanie czy drenaż? Konieczność wzmacniania merytorycznej i personalistycznej edukacji medialnej dla budowania kapitału społecznego . Studia Edukacyjne. 53 (cze. 2019), 241–253. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2019.53.13.