[1]
Adamczyk, D. 2019. Tamara Zacharuk,Wiesław Pytka (rEd.), Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2018, ss. 147. Studia Edukacyjne. 53 (cze. 2019), 439-441.