[1]
Motyka, M.A. 2019. Uwarunkowania liberalizacji stanowisk wobec narkotyków oraz ich zażywania zidentyfikowane w środowisku szkolnym – dane z badań. Studia Edukacyjne. 55 (grudz. 2019), 223-244. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2019.55.13.