[1]
Melosik, Z. 2019. Michał Klichowski, Learning in CyberParks. A Theoretical and Empirical Study, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 266. Studia Edukacyjne. 54 (wrz. 2019).