[1]
Futyma , S. 2017. Zmysły i edukacja. O roli doświadczenia, wiedzy oraz selekcji (refleksja filozoficzna w edukacji). Studia Edukacyjne. 45 (wrz. 2017), 67–75. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2017.45.6.