[1]
Cybal-Michalska , .A. 2020. Kariera jako domena hierarchizująca przestrzeń społeczną – perspektywa funkcjonalno-strukturalna. Studia Edukacyjne. 41 (grudz. 2020), 21–36. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2016.41.2.