[1]
Bernasiewicz , M. i Noszczyk-Bernasiewicz , M. 2020. „Nieobecny ojciec” – casus rodzin nieletnich przestępców. Studia Edukacyjne. 44 (lis. 2020), 161–175. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2017.44.10.