[1]
Łuczak, M. 1. Mobilność edukacyjna jako punkt zwrotny w biografii jednostki. Studia Edukacyjne. 41 (1), 289-306. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2016.41.18.