[1]
Kościańczuk, M. 1. Metafory w słuŜbie budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu jako narzędzie badania dyskursu katolickiego na temat mniejszości homoseksualnej i zwolenników teorii gender (na przykładzie medialnych wypowiedzi Dariusza Oko. Studia Edukacyjne. 41 (1), 307-322. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2016.41.19.