[1]
Junik, W. 2020. Wybrane narzędzia do pomiaru rezyliencji (resilience) wśród dzieci i młodzieŜy. Studia Edukacyjne. 41 (grudz. 2020), 335–358. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2016.41.21.