[1]
Bojarczuk, A., Kłysz-Sokalska, N. i Schmidt, A. 2020. Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Dydaktycznego „Uczony – student – nauczyciel – rodzic: idea wielostronnego partnerstwa realizowana na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM” Poznań, 23 września 2016 roku. Studia Edukacyjne. 41 (grudz. 2020), 467–470.