[1]
Bojarczuk, A. i in. 2020. Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Dydaktycznego „Uczony – student – nauczyciel – rodzic: idea wielostronnego partnerstwa realizowana na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM” Poznań, 23 września 2016 roku. Studia Edukacyjne. 41 (grudz. 2020), 467–470.