[1]
Matysiak-Błaszczyk , A. i Jankowiak, .B. 2020. Znaczenie relacji przywiązania w cyklu życia człowieka. Analiza wybranych aspektów bliskich relacji. Studia Edukacyjne. 44 (lis. 2020), 195–208. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2017.44.12.