[1]
Pawełek, K. 2020. Sprawozdanie z Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Aktualne zagadnienia pomocy jednostce w kryzysowych sytuacjach” (Актуальные вопросы помощи личности в кризисных состояниях) Brześć (Białoruś), 23-24 marca 2017 roku. Studia Edukacyjne. 44 (lis. 2020), 445–450. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2017.44.31.