[1]
Gulczyńska, A. 1. Użyteczność stosowania pojęcia „rodzina normalna” – z perspektywy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Studia Edukacyjne. 43 (1), 177-192. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2017.43.11.