[1]
Maj , K. 1. Uczelnia XXI wieku. Sieć społeczna studentów, absolwentów i kadry naukowodydaktycznej w innowacyjnym modelu kształcenia ideAGORA. Studia Edukacyjne. 43 (1), 205-221. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2017.43.13.