[1]
Litawa, A. 1. Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rrosalska (red.), Uniwersytety ludowe – pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016,. Studia Edukacyjne. 43 (1), 427-431. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2017.43.25.