[1]
Andraszczyk, W. 1. Emilia Szymczak, Dynamika dostępu kobiet do studiów politechnicznych. Teoria i praktyka społeczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 395. Studia Edukacyjne. 43 (1), 433-437. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2017.43.27.