[1]
Michał Nowicki, M.N. i Kowalska, K. 2016. Uczenie się w perspektywie św. Tomasza z Akwinu i neurobiologii – dysharmonicznie czy unisono?. Studia Edukacyjne. 42 (grudz. 2016), 273–288. DOI:https://doi.org/10.14746/se.2016.42.17.